Opći uvjeti poslovanja

Osnovni pojmovi
Vlasnik FanaticShop.hr online trgovine je Ales Kucera (u daljnjem tekstu “FanaticShop.hr” ili “Prodavatelj”)

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o trgovini, Zakonom o obveznim odnosima, etičkim kodeksom te općim kodeksom elektronskog poslovanja.

Kupac – fizička ili pravna osoba koja odabere proizvod, stavi ga u košaricu i naruči putem internet trgovine te nakon potvrde narudžbe plati u punom iznosu.
Primatelj – fizička ili pravna osoba kojoj se proizvod/i naručen/i u FanaticShop.hr isporučuju.
Prodavatelj – Ales Kucera

Podaci o prodavatelju
Ales Kucera
Spalova 145/20
70200 Ostrava
Republika Češka

ID: 86925822
VAT: CZ8607035063
e-mail: info@fanaticshop.hr

Žiro račun otvoren u: Fio banka
IBAN: SK30 8330 0000 0027 0038 3814

Podaci o proizvodima
Ponuda proizvoda u FanaticShop.hr te svi podaci o proizvodima; opisi, cijene i fotografije, prikazani su u najboljoj namjeri kako bi što vjernije oslikale proizvode kupcu.
Opisi proizvoda, specifikacije i cijene podložni su tehničkim i tipografskim pogreškama, bugovima i slično. FanaticShop.hr zadržava pravo raskinuti ugovor u slučaju očiglednih neispravnosti podataka.
Fotografije proizvoda su informativne prirode te ne moraju odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, što se posebno odnosi na razlike u percepciji boje kupaca i postavki monitora.

Uvjeti prodaje
Kupac snosi odgovornost za točnost i istinitost podataka navedenih u obrascu za naručivanje.

Naručivanje u online trgovini
Naručivanje se obavlja putem web košarice 24h na dan, 7 dana u tjednu.

Naručivanje putem web košarice vrši se dodavanjem proizvoda “U košaricu”. Kada je završen odabir proizvoda klikom na “Dovrši kupovinu” pojavljuje se obrazac za narudžbu koji prikuplja osnovne podatke o kupcu, načinu dostave i plaćanju. Nakon potvrđivanja, potvrda narudžbe se šalje na e-mail adresu koju je kupac naveo u obrascu za narudžbu.
Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja narudžbe elektroničkim putem.
U slučaju kada kupac odabere plaćanje unaprijed, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku zaprimanja potvrde o uplati. Ukoliko kupac ne plati narudžbu u roku 2 radna dana, ugovor postaje nevažeći i narudžba će biti otkazana, a naručeni proizvodi odrezervirani.

Cijene
Sve cijene su izražene u eurima!
Nabavna cijena robe koju prodavatelj nudi putem FanaticShop.hr uvijek je navedena ispod ili pored fotografije odabrane robe. Sve navedene cijene roba su konačne i bez daljnjeg povećanja. Operater stranice zadržava pravo promjene cijena u slučaju neovlaštenog ometanja sadržaja.

Promotivne akcije
Promotivne se akcije ne odnose na postojeće narudžbe i ne mogu se kombinirati s ostalim akcijama i popustima.

Uvjeti plaćanja / cijena dostave
Isporuku obavljamo isključivo na području EU: https://www.fanaticshop.hr/dostava-i-placanje/

Uvjeti isporuke
Razdoblje isporuke započinje danom primitka obvezujuće narudžbe koja sadrži sve potrebne podatke za njezinu obradu. Ako naručene robe nema na zalihi, prodavatelj se obvezuje da će odmah obavijestiti kupca i dogovoriti se s njim o daljnjim radnjama.
FanaticShop.hr nije odgovoran za:
- kašnjenje u isporuci robe uzrokovano dostavljačem
- kašnjenje isporuke robe zbog netočne adrese primatelja
- šteta koju je nanio dostavljač; Ne prihvaćajte vidljivo oštećenu robu (oštećeno pakiranje paketa itd.)!

Ostali uvjeti dostave
Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi.

Izjava o sigurnosti kod plaćanja
Primjenjuju se najmoderniji standardi u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava za plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).


Povrati,reklamacija:
https://www.fanaticshop.hr/povrat-robe-i-reklamacija/
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača na kućnom pragu i u prodaji pošiljke prema pravo odustajanja od ugovora o kupnji je u roku od 14 radnih dana od dana primitka robe, a zatim ima još 14 za vraćanje robe u izvornom stanju. Tada je prodavatelj dužan vratiti novac za kupljenu robu u roku od 14 dana od odistajanja.
Obavijest kupca o odustajanju od kupoprodajnog ugovora mora se dostaviti prodavaču do kraja razdoblja odustajanja.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Materijalni nedostaci
U skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, čl. 400., FanaticShop.hr odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji su postojali u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu bilo poznato ili ne, kao i za one nedostatke koji su nastali nakon prijelaza rizika na kupca, ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Postojanje materijalnih nedostataka proizvoda utvrđena je Zakonom o obveznim odnosima, čl.401.
FanaticShop.hr ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon isteka roka od 2 godine od predaje proizvoda.

Pritužbe i reklamacije
FanaticShop.hr se obvezuje poštovati postojeće zakone o trgovini i zakone o zaštiti potrošača: https://www.fanaticshop.hr/povrat-robe-i-reklamacija/
FanaticShop.hr će pritužbu tretirati povjerljivom i nastojati ju riješiti u najkraćem mogućem roku.
Za moguće sporove nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Online rješavanje sporova
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. u cijeloj EU, izvansudske sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme.

Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda, neisporučena pošiljka…) i niste u mogućnosti s trgovcem pronaći zadovoljavajuće rješenje, svoj prigovor možete brzo i jednostavno podnijeti na ovom linku: ODR platforma za online rješavanje sporova.

Autorska prava
Svi sadržaji FanaticShop.hr su zaštićeni autorskim pravom te se ne smiju koristiti niti ustupati trećim osobama bez pisanog odobrenja FanaticShop.hr

Prihvaćanje općih uvjeta
Prihvaćanjem općih uvjeta navedenih iznad, kupac pristaje na njihove odredbe i prihvaća ih kao sastavni dio ugovora. Prihvaćanjem općih uvjeta kupac izjavljuje da je poslovno sposoban te da nema poznatih zapreka za kupnju putem FanaticShop.hr online trgovine.

Ovi opci uvjeti poslovanja vrijede od 01.10.2022