Zaštita osobnih podataka

Obrada osobnih podataka se temelji na privoli subjekata podataka u svrhu poslovne komunikacije i u svrhe izravnog marketinga od internetskog trgovca.

Zaštita osobnih podataka
DETALJI O IDENTITETU I KONTAKTU VODITELJA OBRADE
• Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je operater e-trgovine Aleš Kučera (u daljnjem tekstu "voditelj obrade").
• Kontakt podaci voditelja obrade su sljedeći: Ales Kucera, Spalova 145/20, 70200 Ostrava , CZ , ID: 86925822
• Voditelj obrade nije imenovao povjerenika za zaštitu osobnih podataka


PRAVNI RAZLOG ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Pravni razlog obrade vaših osobnih podataka je vaša privola dana voditelju obrade u smislu čl. 6. st. 1 slovom a) Uredbe br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, o zaštiti fizičkih lica u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu „uredba“).

SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
• Osobni podaci obrađuju se u svrhu izdavanja računa za kupljenu robu, slanja poslovnih poruka i drugih marketinških aktivnosti koje voditelj obrade provodi.
• Voditelj obrade ne primjenjuje automatizirano odlučivanje u skladu s člankom 22.

RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA
• Razdoblje tijekom kojeg će voditelj obrade pohraniti vaše osobne podatke je 3 godine, najkasnije do povlačenja privole za obradu osobnih podataka (u ovu svrhu obrade).

OSTALI PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
• Ostali primatelji vaših osobnih podataka bit će tvrtke Česká pošta (dostavljač pošiljki), tvrtka Zásilkovna (prijevoznička tvrtka i operater prikupnog mjesta).


PRAVA SUBJEKTA PODATAKA
• Pod uvjetima utvrđenim u uredbi, imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima koje voditelj obrade prikuplja o Vama, pravo na ispravljanje ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, pravo na prigovor protiv obrade podataka i pravo na prenosivost vaših osobnih podataka.

• Imate pravo povući privolu datu voditelju za obradu Vaših osobnih podataka. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade vaših osobnih podataka prije povlačenja privole. Svoju privolu za obradu osobnih podataka možete opozvati e-poštom na info@fanaticshop.hr

• Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo pritužbe nadležnom nadzornom tijelu.

Ovi uvjeti stupaju na snagu 26.2.2021.